KOMPELSUS WKI

Pnt. Julin Ester Papuling, SKM, ME (Ketua)

Pnt. Lanny J. Budiman, S.Th (Wakil Ketua)

Stella K. Lengkong, SE (Sekretaris)

Jeane M. Rembang (Wakil Sekretaris)

Yurike Rondonuwu, SST (Bendahara)

Pnt. Diana Senduk (Anggota)

Femmy Supit (Anggota)